Dziękujemy Centrum Obywatelskie C10 oraz Instytut Polityk Publicznych za przygotowanie najnowszej wersji „Informatora z ofertą organizacji pozarządowych dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa”, gdzie i my jesteśmy na stronie 63.

Zapraszamy do zapoznania się z całym Informatorem NGO. 👇

https://ngo.krakow.pl/zalacznik/476002

ℹ Jest to materiał, który przedstawia najważniejsze informacje na temat ponad 115 zróżnicowanych organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkanek i mieszkańców Krakowa.

✅ W przewodniku znajdziecie m.in. dane kontaktowe i odnośniki do kanałów komunikacyjnych, co w dużym stopniu ułatwi kontakt z danym podmiotem. Opisy organizacji i ich oferty pozwalają na zapoznanie się z ich podstawową działalnością, a także stanowią podpowiedź dla krakowian z jakich proponowanych działań można korzystać.

✅ Z kolei organizacje pozarządowe dzięki Informatorowi NGO mają możliwość wyszukiwania potencjalnych partnerów do realizacji przyszłych wspólnych inicjatyw. 👍

Serdecznie zapraszamy aktywnego korzystania z Informatora NGO. ❗

Skip to content