Formy dodatkowej aktywności

Zajęcia fakultatywne

 1. Zajęcia sportowe:
  bocce
  tenis stołowy
  basen
 2. Organizowanie kiermaszów prac i wytworów uczestników WTZ.
 3. Wycieczki i wyjazdy turystyczno – krajoznawcze.
 4. Wyjścia do galerii, muzeów, kina, teatru, na koncerty.
 5. Udział w spotkaniach integracyjnych i świątecznych, zabawach okolicznościowych.
 6. Udział w akcjach społecznych, edukacyjnych i ekologicznych.
 7. Pobyt w grocie solnej 1 x w tygodniu.
 8. Zajęcia z ceramiki.
Skip to content