Formy dodatkowej aktywności

Zajęcia fakultatywne

 1. Zajęcia sportowe:
  bocce
  tenis stołowy
  basen
 2. Udział w zawodach sportowych dla osób będących członkami Klubu Sportowego „EMAUS”, który działa w ramach Olimpiad Specjalnych Małopolska.
 3. Organizowanie kiermaszów prac i wytworów uczestników WTZ.
 4. Wycieczki i wyjazdy turystyczno – krajoznawcze.
 5. Wyjścia do galerii, muzeów, kina, teatru, na koncerty.
 6. Udział w spotkaniach integracyjnych i świątecznych, zabawach okolicznościowych.
 7. Udział w akcjach społecznych, edukacyjnych i ekologicznych.

 

Skip to content