Pracownie WTZ

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracowniami. (kliknięcie nazwy pracowni przeniesie do strony z jej opisem)

 

Obrazek - Pracownia Terapii Ruchem

Pracownia terapii ruchem

Zajmuje się dbaniem o sprawność i kondycję fizyczną. Rozwijamy sprawność fizyczną całego ciała -tzw. DUŻA MOTORYKA, jak i sprawność manualną, czyli MAŁA MOTORYKA.

Obrazek - Pracownia Plastyki

Pracownia plastyczna

Zajęcia plastyczne umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, a przede wszystkim pomagają w poznawaniu swoich emocji, potrzeb, lepszym komunikowaniu się z innymi.

Obrazek - Pracownia Muzyczna

Pracownia muzyczna

To miejsce gdzie poprzez wspólne muzykowanie, śpiewanie, ruch i taniec można wyrazić siebie, uwolnić emocje, odreagować napięcie, integrować się i rozwijać wyobraźnie.

Obrazek - Pracownia technik różnych

Pracownia technik różnych

Pracownia Technik Różnych to miejsce, w którym uczestnicy WTZ podejmują różne działania podtrzymujące lub usprawniające ich prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.

Obrazek - Pracownia multimedialno komputerowa

Pracownia multimedialno – komputerowo – biurowa

Miejsce to, owiane obietnicą nieznanego, wydaje się być zaskakująco znane. Kilka komputerów, kamera i kilka innych urządzeń elektronicznych, razem, są zaproszeniem do odkrywania świata, który jednocześnie uczy, rozwija i bawi.

Obrazek - Pracownia umiejętności społeczno zawodowych

Pracownia umiejętności społeczno – zawodowych

W ramach treningu umiejętności społecznych podtrzymujemy i rozwijamy wiele kompetencji, niezbędnych do przyjemnego i bezkonfliktowego przebywania z innymi ludźmi.

Obrazek - Pracownia edukacji technicznej

Pracownia rękodzieła użytkowego

W pracowni pod kierunkiem terapeuty uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności wykonywania przedmiotów użytkowych.

Skip to content