Wczorajsze warsztaty w ramach projektu „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie” wzbudziły wśród naszych uczestników dużo emocji, ale były one potrzebne, aby dostrzec wagę problemu. Dziękujemy paniom z @Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” przeprowadzającym warsztaty, które w przystępny i zrozumiały sposób podzieliły się wiedzą w tej tematyce.

Skip to content