Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za zaproszenie na spotkanie i możliwość prezentacji naszych wytworów świątecznych. 🎄🌲🎄

Skip to content