Nic o nas bez nas, więc i nas nie mogło nas zabraknąć.

Kierownicy małopolskich warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej wzięli w dniach 20-21 września udział w spotkaniu sieciującym małopolskie podmioty reintegracyjne w dniach 20-21.09.2023 roku, realizowanym w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III”, koordynowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Spotkanie odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej Słoneczne Wzgórze w Tarnowie.

Zajęcia klubowe, standardy warsztatów terapii zajęciowej, zatrudnienie wspomagane, Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski oraz współpraca Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i podmiotów reintegracyjnych to zagadnienia, które z pewnością zainspirowały uczestników spotkania do zaplanowania dalszych działań związanych z rehabilitacja społeczną i zawodową oraz zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.

Dla członków naszego FORUM WTZ – Małopolska, skupiającego przedstawicieli małopolskich WTZ, spotkanie było okazją do omówienia aktualnych zagadnień dotyczących naszej działalności, rozmów przedstawicieli Ogólnopolskie Forum WTZ z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Dyrektorem Biura Pełnomocnika, dotyczących zmian systemowych i sposobu finansowania WTZ w Polsce. Krzysztof Flaszowski – dzięki za przedstawienie wypracowanej propozycji nowego algorytmu finansowania WTZ – majstersztyk 🙂

W takcie spotkania przedstawiciele małopolskich WTZ zatwierdzili Regulamin Ogólnopolskie Forum WTZ oraz podpisali deklarację o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dokonano także zmian w strukturze funkcjonowania FWTZM poprzez likwidację okręgów oraz powołano trzech koordynatorów. Szczegóły w zakładce „Informacje”.

Dziękujemy przedstawicielom Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Pani Mari Kucińskiej i Panu Michałowi Górze- za koordynację wydarzenia – już zaczęliśmy planować dalszą współpracę!

#WTZ#ZAZ#PFRON#ROPS#RehabilitacjaZawodowa#RehabilitacjaSpołeczna#ZatrudnienieWspomagane#OWES#FunduszeDlaMałopolski

Skip to content