Uczestniczymy jako WTZ w spotkaniu sieciującym skierowanym do małopolskich podmiotów reintegracyjnych: Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej🤝

ℹ️ Dziękujemy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w Krakowie za zaproszenie.

Skip to content