W myśl zasady nic o nas bez nas wczoraj braliśmy udział w konsultacjach społecznych Projektu ” Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19.

W Projekcie tym przygotowano kompleksową propozycję wdrożenia do systemu rehabilitacji zawodowej nowe lub zmodyfikowane instrumenty wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, mające na celu zapewnienie im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz środowisku pracy.

Skip to content