Jak co roku włączamy się w zbiórkę żywności. Szczegóły poniżej, a o zbiórce będziemy jeszcze oczywiście przypominać.

W Polsce prawie 2 miliony osób żyje w ubóstwie. Oznacza to, że na wszystkie swoje wydatki mają do dyspozycji mniej niż 700 zł miesięcznie. To mniej niż 23 złote na dzień. W czasach inflacji dramatycznie przybywa potrzebujących.

176 000 – to szacunkowa, minimalna liczba mieszkańców Krakowa żyjących w sferze niedostatku, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym, osiągających dochody poniżej minimum socjalnego. To około 22,5 proc. wszystkich mieszkańców Krakowa.

Mieszkańcy Krakowa: osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni, bezrobotni i uchodźcy z Ukrainy- to tylko część grup, do których trafia pomoc Banku Żywności i które teraz, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują wsparcia.

Zapraszamy do włączenia się w zbiórkę żywności dla osób potrzebujących pomocy. Akcja Krakowska Zbiórka Żywności współorganizowana od 2021 roku przez Miasto Kraków i Bank Żywności w Krakowie jest adresowana do firm, urzędów, uczelni, szkół i innych instytucji z terenu naszego miasta.

Termin zbiórki to 9-13 października 2023.

Organizatorzy Zbiórki proszą o następujące produkty: konserwy mięsne, rybne, warzywne, dżemy, mleko UHT, olej, ryż, cukier, mąka, makaron, kasza, czekolada, soki oraz żywność dla dzieci.

Grafiki na media spo³. + A3 druk
Skip to content