W imieniu  organizatorów projektu zapraszamy – szczegóły poniżej. 

Zwracamy się z informacją dotyczącą projektu pt. „Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia” realizowanego przed Fundację Kuźnia Talentów w ramach Programu ABSOLWENT Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z prośbą o umieszczeniu jej na Państwa stronie.

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej (stopnia licencjata lub magistra), które są jednocześnie osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (w tym nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy niezatrudnionych) i zamieszkują obszar województwa małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

W ramach udziału w projekcie oferujemy następujące formy wsparcia:

– doradztwo zawodowe

– pośrednictwo pracy

– specjalistyczne szkolenia komputerowe z zakresu: grafiki komputerowej, bezpieczeństwa sieci IT, projektowania zakończone egzaminem zewnętrznym- – szkolenia zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej (30h) oraz w formie tzw. wirtualizacji (30h). Z założenia zajęcia są realizowane w trybie 4 dni po 7-8 h na dzień. Formę oraz tryb organizowania zajęć dopasujemy do grupy.  

Opis przykładowych szkoleń:

-AutoCAD- program tworzony i rozpowszechniany przez przedsiębiorstwo Autodesk, wykorzystywany do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania. Specjalizowane wersje AutoCAD-a umożliwiają również wykonywanie grafiki inżynierskiej 2,5D, metodą FBM.

-Adobe Photoshop- program graficzny przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, będący sztandarowym produktem firmy Adobe Systems. Program jest dostępny na platformy Windows i macOS. Projekty programu zapisywane są w dedykowanym formacie plików PSD.

-Autodesk Revit to oprogramowanie do modelowania informacji o budynku przeznaczone dla architektów, architektów krajobrazu, inżynierów budownictwa, inżynierów mechaników, elektryków i hydraulików, projektantów i wykonawców.

-3ds max design – rozbudowany program do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacji stworzony przez firmę Kinetix. Firma została następnie zakupiona przez firmę Discreet, która wydała trzy kolejne wersje programu, aby zostać ostatecznie wcieloną do firmy Autodesk Inc.

-Inventor- program komputerowy typu CAD tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk. Jest to typ modelera bryłowego służący do zamodelowania projektowanego urządzenia jako modelu 3D. Na podstawie tego modelu możliwe jest wykonanie rysunków wykonawczych, złożeniowych, poglądowych i innych.

– 3-miesięczne staże aktywizacyjne

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. i jest całkowicie bezpłatny dla uczestników. 

Korzyści jakie uzyskają uczestnicy projektu:

– zwrot kosztów dojazdu na odbywające się w projekcie formy wsparcia

– uzyskanie kwalifikacji cyfrowych poparte certyfikatem po zakończeniu szkoleń

– wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy (w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych)

– udokumentowane zaświadczeniem doświadczenie zawodowe zdobyte podczas stażu aktywizacyjnego

– większa szansa na uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy – projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów korzystających z zaawansowanych programów komputerowych w regionach śląskim, małopolskim i podkarpackim

Więcej informacji na stronie internetowej www.kuzniatalentow.org/absolwent

Skip to content