Dziękujemy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie za przygotowanie pięknego katalogu świątecznego🎄, w którym i my mamy swoje miejsce.

Skip to content