W imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypominamy, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Skip to content