W imieniu Fundacji „Różyczka” oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Taki

jestem”, organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice. Przygotowywanie przez nas konkursów i festiwali dla twórców z niepełnosprawnością

intelektualną stało się już wieloletnią tradycją i stałym elementem naszej pracy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Udział w konkursach wyzwala wśród twórców chęć

przekazania swojej wizji świata, pasji, emocji i oryginalnych spostrzeżeń.

W tym roku zapraszamy uczestników Państwa Placówki do Konkursu Plastycznego „TAKI JESTEM” pozwalającego opisanie za pomocą różnych technik plastycznych swojego

otoczenia, rodziny, zainteresowań oraz indywidualnej aktywności.

Skip to content