My już wszyscy po szkoleniu🎒💻🖋📎 w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG i @Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Jako WTZ uczestniczymy w pilotażowym programie dla wybranych Warsztatów Terapii Zajęciowej z całej Polski. 💪♿️.

Dużo pracy przed nami, ale na razie wypoczynek się nam należy.✈️🚆🏝⛺️

Skip to content