Pracownia umiejętności społeczno–zawodowych

W ramach treningu umiejętności społecznych podtrzymujemy i rozwijamy wiele kompetencji, niezbędnych do przyjemnego i bezkonfliktowego przebywania z innymi ludźmi. Między innymi poprzez liczne ćwiczenia uczymy się zawierania nowych znajomości, komunikacji interpersonalnej w grupie, aktywnego słuchania drugiej osoby, swobodnej wypowiedzi, rozróżniania uczuć swoich i innych, sposobów zarządzania emocjami, asertywności, umiejętności dyskutowania, szacunku, tolerancji dla innych poglądów i wielu innych umiejętności, które pozwalają nam czuć się swobodnie w grupie. Dbamy o nasze dobre samopoczucie, adekwatne poczucie własnej wartości oraz pełne szacunku relacje z innymi.

W obszarze zawodowym sprawdzamy jakie posiadamy talenty i co w rzeczywistości lubimy robić. Badamy jakie są możliwości na rynku pracy i doskonalimy te umiejętności, które mogą nam być potrzebne do zdobycia zatrudnienia w przyszłości. Dużo ćwiczymy nasze dłonie i ręce by być sprawnym w obszarze małej motoryki. Uczymy się także stosunku służbowego i nawyku codziennej aktywności oraz pracujemy nad naszą motywacją do systematycznych ćwiczeń i regularnego wykonywania zadań.

Dzięki wielu wyjściom uczymy się tego wszystkiego w odniesieniu do realnego, otwartego świata.

Skip to content