Pracownia muzyczna

To miejsce gdzie poprzez wspólne muzykowanie, śpiewanie, ruch i taniec można wyrazić siebie, uwolnić emocje, odreagować napięcie, integrować się i rozwijać wyobraźnie. To tu zapoznajemy się z repertuarem różnych gatunków muzycznych oraz poszerzamy zakres wiadomości o muzyce.

Nieodłącznym elementem zajęć muzykoterapeutycznych jest relaksacja ( z wykorzystaniem różnych technik ). Miłośnicy muzyki mają możliwość uczestnictwa w koncertach Filharmonii Krakowskiej dla młodzieży, koncertach muzyki dawnej, wyjściach do Opery, Teatru Muzycznego, biorą udział w piknikach muzycznych, festiwalach i zabawach tanecznych.

W ramach profilaktyki zdrowia fizycznego i odprężenia umysłu organizowane są wyjścia do groty solnej, spacery do parku i w inne miejsca związane z naturą. Podczas terapii zajęciowej uczestnicy mogą wykazać się kreatywnością, podczas cyklicznych zajęć z ceramiki i tworzeniu wytworów przeznaczonych na kiermasze. Poza tym pracowni przyświeca idea dbałości o środowisko poprzez propagowanie recyklingu, uwrażliwienie na świat zwierząt i roślin oraz docenianie wartości natury.

Skip to content