FORMY DODATKOWEJ AKTYWNOŚCI

 

Formy dodatkowj aktywności w Warsztacie Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia Integracji Oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "EMAUS":

 


ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

1. Zajęcia sportowe:
- bocce,
- tenis stołowy,
- basen.

2. Udział w zawodach sportowych dla osób będących członkami Klubu Sportowego „EMAUS”, który działa w ramach Olimpiad Specjalnych Małopolska.

3. Organizowanie kiermaszów prac i wytworów uczestników WTZ.

4. Wycieczki i wyjazdy turystyczno - krajoznawcze.

5. Wyjścia do galerii, muzeów, kina, teatru, na koncerty.

6. Udział w spotkaniach integracyjnych i świątecznych, zabawach okolicznościowych.

7. Udział w akcjach społecznych, edukacyjnych i ekologicznych.

 

 

 

 

Copyright © 2013-2021 KUBA PŁAWNY