KANDYDACI

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „EMAUS” przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz schorzeniami towarzyszącymi – neurologicznymi, kardiologicznymi, lekkiego narządu ruchu i inne.

Dokumentacja niezbędna do przyjęcia uczestnika na zajęcia do WTZ:

1. Umotywowane podanie o przyjęcie do Warsztatu.
2. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie musi zawierać wpis o wskazaniach do uczestnictwa w WTZ) - orginał do wglądu.
3. Kserokopia świadectwa szkolnego i świadectwa pracy ( o ile podjęte było zatrudnienie) - orginał do wglądu.
4. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, sposobie leczenia, przyjmowanych lekach oraz wskazaniach rehabilitacyjnych.
5. Opinia psychologiczna bądź pedagogiczna nie starsza niż 2 lata.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

Rondo Mogilskie 1
Budynek PKP
V piętro, pokoje 501-509
31-516 Kraków

tel. 12 393 12 07

e-mail: wtzemaus18@wp.pl
e-mail: stowarzyszenieemaus@wp.pl

Pracujemy od 7.00 do 15.00

 

 

Copyright © 2013-2021 KUBA PŁAWNY