ZAJĘCIA DODATKOWE

 

W ramach zajęć dodatkowych prowadzone są również ZAJĘCIA FAKULTATYWNE, a także FORMY DODATKOWEJ AKTYWNOŚCI.


ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

1. Indywidualne usprawnianie lecznicze.
2. Zajęcia sportowe:
- klub sportowy Emaus,
- tenis stołowy,
- basen.
3. Zajęcia komputerowe.
4. Pomoc psychologiczno-socjalna.
5. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
6. Nauka języka angielskiego.


FORMY DODATKOWEJ AKTYWNOŚCI:

- organizowanie kiermaszów prac i wytworów uczestników WTZ,
- wycieczki turystyczno - krajoznawcze,
- wyjścia do galerii, muzeów, kina, teatru, na koncerty,
- udział w spotkaniach integracyjnych,
- turnusy rehabilitacyjne.

 

 

Copyright © 2013-2015 KUBA PŁAWNY